ब्यान्डपास फिल्टर

 • APT 600MHz Cavity Bandpass फिल्टर 515MHz-625MHz बाट सञ्चालन

  APT 600MHz Cavity Bandpass फिल्टर 515MHz-625MHz बाट सञ्चालन

  CBF00515M000625A01 515MHz देखि 625MHz को पासब्यान्ड फ्रिक्वेन्सीको साथ एक समाक्षीय ब्यान्डपास फिल्टर हो।ब्यान्डपास फिल्टरको सामान्य सम्मिलन हानि 1.2dB हो।अस्वीकार फ्रिक्वेन्सीहरू DC-3200MHz र 3900-6000MHz हुन्।सामान्य अस्वीकृति ≥35dB@DC~500MHz र≥20dB@640~1000MHz हो।फिल्टरको सामान्य पासब्यान्ड रिटर्न हानि 16dB भन्दा राम्रो छ।यो RF गुहा ब्यान्ड पास फिल्टर डिजाइन SMA जडानहरू संग बनाइएको छ जुन महिला लिङ्ग हो

 • पासब्यान्ड 3400MHz-3600MHz संग एस ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

  पासब्यान्ड 3400MHz-3600MHz संग एस ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

  CBF03400M03700M50N 3400MHz देखि 3700MHz को पासब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी भएको S-bandd coaxial bandpass फिल्टर हो।ब्यान्डपास फिल्टरको सामान्य सम्मिलन हानि 1.0dB हो र पासब्यान्ड लहर ±1.0dB हो।अस्वीकार फ्रिक्वेन्सीहरू DC-3200MHz र 3900-6000MHz हुन्।सामान्य अस्वीकृति ≥50dB@DC-3200MHz र≥50dB@3900-6000MHz हो।फिल्टरको सामान्य पासब्यान्ड रिटर्न हानि 15dB भन्दा राम्रो छ।यो RF गुहा ब्यान्ड पास फिल्टर डिजाइन SMA जडानहरू संग बनाइएको छ जुन महिला लिङ्ग हो

 • पासब्यान्ड 2200MHz-2400MHz संग एस ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

  पासब्यान्ड 2200MHz-2400MHz संग एस ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

  CBF02200M02400Q06A 2.2GHz देखि 2.4GHz को पासब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी भएको S-ब्यान्ड क्याभिटी ब्यान्डपास फिल्टर हो।ब्यान्डपास फिल्टरको सामान्य सम्मिलन हानि 0.4dB हो।अस्वीकार फ्रिक्वेन्सीहरू DC-2115MHz र 2485MHz-8000MHz हुन्।सामान्य अस्वीकृति तल्लो पक्षमा 33dB र उच्च पक्षमा 25dB हो।फिल्टरको विशिष्ट पासब्यान्ड VSWR 1.2 हो।यो RF गुहा ब्यान्ड पास फिल्टर डिजाइन SMA जडानहरू संग बनाइएको छ जुन महिला लिङ्ग हो

 • पासब्यान्ड 12000MHz-16000MHz संग Ku Band Cavity Bandpass फिल्टर

  पासब्यान्ड 12000MHz-16000MHz संग Ku Band Cavity Bandpass फिल्टर

  CBF12000M16000Q11A 12GHz देखि 16GHz सम्मको पासब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी भएको Ku-band coaxial bandpass फिल्टर हो।ब्यान्डपास फिल्टरको सामान्य सम्मिलन हानि ०.६dB हो र पासब्यान्ड रिपल ±०.३ डीबी हो।अस्वीकार फ्रिक्वेन्सीहरू DC देखि 10.5GHz र 17.5GHz सम्म छन्।सामान्य अस्वीकृति तल्लो पक्षमा 78dB र उच्च पक्षमा 61dB हो।फिल्टरको सामान्य पासब्यान्ड रिटर्न हानि 16 dB हो।यो RF गुहा ब्यान्ड पास फिल्टर डिजाइन SMA जडानहरू संग बनाइएको छ जुन महिला लिङ्ग हो

 • पासब्यान्ड 24000MHz-40000MHz संग का ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

  पासब्यान्ड 24000MHz-40000MHz संग का ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

  CBF24000M40000Q06A 24GHz देखि 40GHz सम्मको पासब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी भएको Ka-ब्यान्ड क्याभिटी ब्यान्डपास फिल्टर हो।ब्यान्डपास फिल्टरको सामान्य सम्मिलन हानि 1.5dB हो।अस्वीकृति आवृत्ति DC-20000MHz हो।सामान्य अस्वीकृति ≥45dB@DC-20000MHz हो।फिल्टरको सामान्य पासब्यान्ड VSWR २.० हो।यो RF गुहा ब्यान्ड पास फिल्टर डिजाइन 2.92mm जडानहरू संग निर्मित छ जुन महिला लिङ्ग हो।

 • पासब्यान्ड 864MHz-872MHz संग GSM ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

  पासब्यान्ड 864MHz-872MHz संग GSM ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

  CBF00864M00872M80NWP 864MHz देखि 872MHz को पासब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी भएको GSM-ब्यान्ड कोएक्सियल ब्यान्डपास फिल्टर हो।ब्यान्डपास फिल्टरको सामान्य सम्मिलन हानि 1.0dB हो र पासब्यान्ड रिपल ± 0.2dB हो।अस्वीकार फ्रिक्वेन्सीहरू 721-735MHz छन्।सामान्य अस्वीकार 80dB@721-735MHz हो।फिल्टरको सामान्य पासब्यान्ड VSWR १.२ भन्दा राम्रो छ।यो RF गुहा ब्यान्ड पास फिल्टर डिजाइन SMA जडानहरू संग बनाइएको छ जुन महिला लिङ्ग हो

 • UHF ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर पासब्यान्ड 225MH-400MHz संग

  UHF ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर पासब्यान्ड 225MH-400MHz संग

   

  कन्सेप्ट मोडेल CBF00225M00400N01 एक गुहा ब्यान्ड पास फिल्टर हो जसको केन्द्र फ्रिक्वेन्सी 312.5MHz UHF ब्यान्ड सञ्चालनको लागि डिजाइन गरिएको हो।यसमा 1.0 dB को अधिकतम सम्मिलन हानि र 1.5: 1 को अधिकतम VSWR छ।यो मोडेल एन-महिला कनेक्टरहरूसँग सजिएको छ।

 • 950MHz-1050MHz बाट पासब्यान्डको साथ GSM ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

  950MHz-1050MHz बाट पासब्यान्डको साथ GSM ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

   

  अवधारणा मोडेल CBF00950M01050A01 एक गुहा ब्यान्ड पास फिल्टर 1000MHz को केन्द्र आवृत्ति संग GSM ब्यान्ड सञ्चालनको लागि डिजाइन गरिएको छ।यसमा 2.0 dB को अधिकतम सम्मिलन हानि र 1.4:1 को अधिकतम VSWR छ।यो मोडेल SMA-महिला कनेक्टरहरूसँग सजिएको छ।

 • पासब्यान्ड 1300MHz-2300MHz संग GSM ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

  पासब्यान्ड 1300MHz-2300MHz संग GSM ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

   

  कन्सेप्ट मोडेल CBF01300M02300A01 एक गुहा ब्यान्ड पास फिल्टर हो जसको केन्द्र फ्रिक्वेन्सी 1800MHz सञ्चालन GSM ब्यान्डको लागि डिजाइन गरिएको हो।यसमा 1.0 dB को अधिकतम सम्मिलन हानि र 1.4:1 को अधिकतम VSWR छ।यो मोडेल SMA-महिला कनेक्टरहरूसँग सजिएको छ।

 • GSM ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर पासब्यान्ड 936MHz-942MHz संग

  GSM ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर पासब्यान्ड 936MHz-942MHz संग

   

  अवधारणा मोडेल CBF00936M00942A01 एक गुहा ब्यान्ड पास फिल्टर 939MHz को केन्द्र आवृत्ति संग GSM900 ब्यान्ड सञ्चालनको लागि डिजाइन गरिएको छ।यसमा अधिकतम सम्मिलन हानि 3.0 dB र अधिकतम VSWR 1.4 छ।यो मोडेल SMA-महिला कनेक्टरहरूसँग सजिएको छ।

 • पासब्यान्ड ११७६-१६१० मेगाहर्ट्जको साथ एल ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

  पासब्यान्ड ११७६-१६१० मेगाहर्ट्जको साथ एल ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

   

  कन्सेप्ट मोडेल CBF01176M01610A01 अपरेशन L ब्यान्डको लागि डिजाइन गरिएको 1393MHz को केन्द्र फ्रिक्वेन्सीको साथ क्याभिटी ब्यान्ड पास फिल्टर हो।यसमा अधिकतम सम्मिलन हानि 0.7dB र अधिकतम फिर्ता हानि 16dB छ।यो मोडेल SMA-महिला कनेक्टरहरूसँग सजिएको छ।

 • पासब्यान्ड 3100MHz-3900MHz संग एस ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

  पासब्यान्ड 3100MHz-3900MHz संग एस ब्यान्ड गुहा ब्यान्डपास फिल्टर

   

  कन्सेप्ट मोडेल CBF03100M003900A01 एउटा गुहा ब्यान्ड पास फिल्टर हो जसको केन्द्र फ्रिक्वेन्सी 3500MHz अपरेशन S ब्यान्डको लागि डिजाइन गरिएको हो।यसमा 1.0 dB को अधिकतम सम्मिलित हानि र 15dB को अधिकतम फिर्ता हानि छ।यो मोडेल SMA-महिला कनेक्टरहरूसँग सजिएको छ।

12अर्को >>> पृष्ठ १/२